top of page

Letranovel förlag

Uppfylld dina drömmar!

navidad.png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Tel: +46 76 99 33 567

          Home                          Böcker                   Författare              Ge ut en bok                   Vanliga frågor                      Español

Villkor

SÅ HÄR FUNGERAR LETRANOVEL

1- Alla Letranovel-tjänster förutom Webbbutiken kräver gratis registrering som företagets kund.

2- Kundernas personuppgifter är strikt konfidentiella och Letranovel förbinder sig att inte avslöja och / eller använda dem för andra ändamål än de som innebär att vara Letranovels kund.

3 - Våra kunder behåller 100% av upphovsrätten i sitt arbete, före, under och efter bokens utskrift enligt lagen (1960: 729) om upphovsrätt i Sverige, bestämmelserna i förordningarna om Upphovsrätt (1993: 1212) och de internationella upphovsrättsförordningarna (1994: 193) [1] [2]

4- Letranovel behåller 100% laglig rätt till designe av både inlaga och omslag av sina böcker och utformningen av sina webbsidor.

5-Letranovel och dess kunder kommer att underteckna ett kontrakt för produktion av boken eller webbsidan där båda parter åtar sig att uppfylla Letranovels krav och skyldigheter.

6- Allt ansvar för innehållet i böckerna eller webbsidan ligger hos författaren. Letranovel är inte ansvarig om innehållet i någon av böckerna eller Webbsidan är en plagiering av en tredje parts immateriella rättigheter.

7- Letranovel tar inte emot böcker eller webbsidor med uttryckligt politiskt eller religiöst innehåll, inte heller våldsamt, pornografiskt, anti-terroristiskt, anti-etniskt, diskriminerande eller innehåll som strider mot yttrandefriheten och de grundläggande rättigheterna för medborgare som omfattas av svensk lag.

8- Letranovel förbehåller sig rätten att inte publicera en bok eller en webbsida om innehållet i dessa bryter mot företagets principer eller inte uppfyller de grundläggande litterära kriterierna.

9- Med undantag för de virtuella butikerna erbjuder Letranovel inte webbsidans klienter direkt åtkomst till våra servrar. Alla ändringar av webbsidorna,  görs av vår specialiserade personal mot betalt.

10- Priserna på webbsidorna är giltiga i ett år från det datum webbplatsen publiceras. Efter ett år kan kunden betala ytterligare ett år eller lägga ner sin hemsida. Webbsidor som inte betalas levereras inte till kunden. All information tas automatiskt bort efter 30 dagar från fakturadatumet.

11-Letranovel äger alla juridiska rättigheter vid utformningen av sina böcker och webbplatser. Allt kopiering av utformningen av böcker eller webbplatser som utvecklats av Letranovel är inte auktoriserad och är olaglig.

12- Letranovel förbehåller sig rätten att upphöra som medlemmar i företaget till kunder som bryter mot de här uppställda villkoren utan rätt till återbetalning eller ersättning för skadestånd och fördomar som detta beslut medför.

Har du flera frågor?

Tack! Vi har fått ditt meddelande.

© 2018 Letranovel. Alla rättigheter förbehållna.

Telefon: + 46 70 99 33 567

E-post: info@letranovel.com       
Postgirot:  403-0011
Swish: 070 872 46 12        

Letranovel förlag           
Majorsvägen 12 B
177 44  Stockholm. SWEDEN

 

Organisationsnr: 969741-6775        

Webbplats på svenska www.letranovel.se

Webbplats på spanska www.letranovel.com         

      

  • Letranovel en Facebook
  • Letranovel en Twitter
  • Letranovel en Google+
  • Letranovel en YouTube
  • Letranovel en Pinterest
  • Letranovel en Instagram
bottom of page